۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۲ آذر

قابل توجه پذیرفته شدگان محترم چند برابر ظرفیت رشته فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی 

 

لطفا جهت اطلاع از زمان انجام مصاحبه به وب سایت دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان به آدرس  http://www.rums.ac.ir مراجعه نمایید.